2022 AZ STATE MIDRANGE CHAMPIONSHIP

2022 AZ ST MR RESULTS - FOPEN.pdf
2022 AZ ST MR RESULTS - SLING.pdf
2022 AZ ST MR RESULTS - FTR.pdf

2022 AZ STATE HIGH POWER CHAMPIONSHIP

600 YD SLING RESULTS.pdf
600 YD FCLASS RESULTS.pdf
ARIZONA STATE HIGH POWER CHAMPIONSHIP.pdf

2021 RESULTS

2021 600 YARDS CHAMPIONSHIP SLING.docx
Results - FTR.pdf
Results - FOpen.pdf
2021 PALMA SLING RESULTS.docx
2021 ARIZONA STATE PALMA CHAMPIONSHIP F-OPEN.pdf

2020 RESULTS

SLING-LR-RESULTS.pdf
FOPEN-LR-RESULTS.pdf
FTR-LR-RESULTS.pdf
2020 ARIZONA STATE FULLBORE CHAMPIONSHIP SLING.pdf
2020 ARIZONA STATE FULLBORE CHAMPIONSHIP F-OPEN.pdf